Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

30/01/18

Project in de kijker

Uitboren asbestbuizen

In Charleroi wordt momenteel het oude ziekenhuis afgebroken. De afbraak kon enkel verdergezet worden wanneer alle ingestorte asbestbuizen in de betonbalken op voorhand waren verwijderd.
Zabo kreeg de opdracht om meer dan 800 buizen uit te boren met diameter 200 mm. Een serieuze klus, die meer dan een maand in beslag nam. Zabo hield tijdens de werken steeds de focus op alle nodige veiligheidsmaatregelen.

Meer foto's vindt u bij Referenties

17/01/18

Project in de kijker

Zagen van wegenis in Oosterzele

Zabo zaagde de afgelopen dagen in de Boerestraat in Oosterzele meer dan 2000 meter wegenisbeton in, in opdracht van de hoofdaannemer.
De werken kaderen in het versmallen van de rijweg en het aanleggen van nieuwe fietspaden.